Oddělení environmentální geografie

Vydávaný časopis   –   Moravian Geographical Reports


MGR je recenzovaný mezinárodní časopis, který je vydáván Ústavem geoniky AV ČR v angličtině nepřetržitě od roku 1993. Jako obecně zaměřený geografický časopis MGR přijímá, posuzuje a publikuje články z humánní geografie, fyzické geografie i z příbuzných disciplín, včetně sociálních věd (environmentální studia, regionální a městské plánování, atd.), geověd a geoekologie. MGR si klade za cíl publikovat originální a zásadní výsledky geografického výzkumu s regionální orientací na země v Evropě. Příspěvky týkající se regionů mimo Evropu nejsou akceptovány, vyjma vyžádaných příspěvků do tematicky zaměřených speciálních čísel.

MGR je od počátku vydávání (rok 1993) indexován v databázi Scopus. V roce 2012 byl MGR vybrán pro indexaci v databázi Web of Science (Thomson Reuters / Clarivate Analytics). Počínaje ročníkem 19 (2011) jsou články indexovány a abstrahovány v Social Science Citation Index, Current Contents Connect, Journal Citation Reports / Social Science Edition.

MGR je open-access časopis, který publikuje články v elektronické podobě v tzv. platinum open-access režimu (tzn. žádné poplatky čtenářům za stažení článků ani žádné poplatky za zpracování a publikaci článků autorům). MGR je vydáván čtyřikrát ročně - na konci každého třetího měsíce roku. Počínaje ročníkem 21 (2013) je elektronický obsah uveřejňován také na webových stránkách vydavatelství De Gruyter/Sciendo. Od roku 2020 je časopis vydáván již pouze v elektronické podobě.

Detailní popis zaměření časopisu, instrukce pro autory, archiv článků i aktuální informace naleznete na webové stránce časopisu.