Novinky a události


Mezinárodní setkání k technologii vysokorychlostního vodního paprsku, Kutná Hora, Česká republika.
17.10.2023  –  19.10.2023
Seminář, Brno, Česká republika.
05.10.2023  10:00
Přednáška, Ostrava, Česká republika.
03.10.2023  16:30
Výběrové řízení na pozici doktoranda nebo výzkumného asistenta v oboru numerické matematiky (v angličtině).
03.10.2023
Aktuální témata v cyklu odborných přednášek.
19.09.2023  12:30
Návštěva dolu ČSM, Stonava, Česká republika.
19.09.2023
Nová spolupráce s Ostravskou univerzitou.
12.09.2023
Prezentace výsledků projektu na GIG, Katovice, Polsko.
11.09.2023
Vzpomínka na českého geografa.
24.08.2023
Ing. Marek Pecha pro univerzitní magazín Akademik.
31.07.2023
Časopis Moravian Geographical Reports.
10.07.2023
Mezinárodní konference o výrobním inženýrství a materiálech, Vysoké Tatry, Slovensko.
26.06.2023  –  30.06.2023
Mezinárodní sympozium o nanomateriálech a nanotechnologiích, Ostrava, Česká republika.
15.05.2023  –  18.05.2023
Workshop, Ostrava, Česká republika.
10.05.2023  –  11.05.2023
Milan Kraus, Daria Nováková a Jana Rušajová oceněni za dlouholetou práci.
03.05.2023
Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, Ostrava, Česká republika.
28.03.2023  –  29.03.2023