// //

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. pořádá dne 5. prosince 2019

WORKSHOP DOKTORANDŮ 2019

Geologie, geotechnika, geomechanika, geofyzika, materiálový výzkum, modelování

Workshop je věnován prezentaci výsledků práce doktorandů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. a spolupracujících univerzit. Vedení ústavu a organizační výbor zvou k účasti všechny doktorandy i jejich školitele, ostatní pracovníky ústavu a hosty z univerzit.

Registrace aktivních účastníků

Registraci je nutno provést prostřednictvím registračního formuláře(neaktivní).

Termín pro registraci a elektronické zaslání abstraktu je stanoven na 11. listopadu 2019.

Příspěvky do sborníku

K workshopu bude vydán elektronický sborník českých (slovenských) a anglických abstraktů umístěný na webu ÚGN. Abstrakty musí být v předepsaném rozsahu (viz registrační formulář).

Nejlepší prezentace bude odměněna!

Sborník abstraktů ( PDF, 771 kB ) je k dispozici v elektronické podobě.

Organizace workshopu

K dispozici je podrobný program workshopu ( PDF, 370 kB ).

Garantem workshopu je doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D., kontaktními osobami jsou Mgr. Alexej Kolcun, CSc. a Mgr. Dagmar Sysalová. Jednacími jazyky workshopu jsou čeština, slovenština a angličtina. Bez vložného.