Účastnické poplatky

Účastnický poplatek činí 8500 Kč včetně DPH, pro studenty byl snížen na 5900 Kč včetně DPH. V případě neúčasti se zaplacené účastnické poplatky nevracejí, je však možno poslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje účast na odborném programu, publikaci - tištěný sborník příspěvků, informační a propagační materiály, 3x oběd a občerstvení v průběhu jednání, 2x večeři včetně vstupu na společenský večer a odbornou exkurzi. Podmínkou publikování přijatého příspěvku ve sborníku je zaplacení účastnického poplatku.

Pokud se konference z důvodu zhoršené pandemické situace neuskuteční, účastnické poplatky budou vráceny v plné výši.


Údaje k platbě

Neplaťte předem! Platbu proveďte až na základě námi vystavené faktury. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka. Platba v hotovosti není možná!


Pro partnery konference

BRONZE - 15 000 Kč:
 • Distribuce firemního propagačního materiálu pro všechny účastníky
 • Umístění firemního posteru v konferenční místnosti nebo prostorách konference
 • Seznam všech účastníků konference včetně elektronického kontaktu
 • Logo firmy promítané v konferenční místnosti během přestávky

SILVER - 30 000 Kč:
 • Distribuce firemního propagačního materiálu pro všechny účastníky
 • Umístění firemního posteru v konferenční místnosti nebo prostorách konference
 • Seznam všech účastníků konference včetně elektronického kontaktu
 • Logo firmy promítané v konferenční místnosti během přestávky
 • Inzerce ve sborníku abstraktů
 • Možnost prezentace vlastních výrobků/řešení/znalostí na doprovodné výstavce v prostorách konference
  (k dispozici židle + stůl)

GOLD - 45 000 Kč:
 • Distribuce firemního propagačního materiálu pro všechny účastníky
 • Umístění firemního posteru v konferenční místnosti nebo prostorách konference
 • Seznam všech účastníků konference včetně elektronického kontaktu
 • Logo firmy promítané v konferenční místnosti během přestávky
 • Inzerce ve sborníku abstraktů
 • Možnost prezentace vlastních výrobků/řešení/znalostí na doprovodné výstavce v prostorách konference
  (k dispozici židle + stůl)
 • Možnost prezentace firmy formou přednášky v hlavním programu konference v délce 15 min
 • Možnost prezentovat krátké propagační video (max. 3 min) na webových stránkách konference i v konferenční místnosti během přestávky
 • Výslovné poděkování partnerovi během úvodní a závěrečné řeči

Od každého partnera požadujeme logo firmy ve větší kvalitě, abychom je mohli umístit na web konference nebo na dalších propagačních materiálech. Pokud máte zájem o umístění reklamy (inzerátu) Vaší firmy ve sborníku konference Vodní paprsek 2021 / Water Jet 2021, budeme požadovat jednu barevnou stranu velikosti A4 na výšku ve formátu JPG a PDF. Formát JPG v rozlišení nejméně 600 DPI. Upozorňuji, že výsledná velikost sborníku bude cca o 20% menší než standardní velikost A4. Počítejte proto při přípravě podkladů s určitým zmenšením. Soubory odešlete na e-mailovou adresu vp@ugn.cas.cz. Veškeré zde uvedené ceny jsou včetně DPH (21%).

Pokud se konference z důvodu zhoršené pandemické situace neuskuteční, partnerské příspěvky budou vráceny v plné výši.