Organizační výbor

Bc. Lucie Gurková (předsedkyně)
Ing. Libor Sitek, Ph.D.
Ing. Dagmar Klichová, Ph.D.
Daria Nováková
Mgr. Dagmar Sysalová
Ing. Jiří Starý, Ph.D.

Mezinárodní poradní výbor

Česká republika
Česká republika
Slovensko
Slovensko
Německo
Japonsko
Rakousko
Švýcarsko
Rakousko
Slovinsko
USA
Německo
Kanada
Česká republika
Doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.
Ing. Josef Foldyna, CSc.
Prof. Sergej Hloch, Ph.D.
Doc. Ing. Zdenko Krajný, Ph.D.
Ing. Marco Linde
Prof. Guoyi Peng, Ph.D.
Franz Perndorfer
Prof. Dr. Frank Pude
Ing. Franz Trieb
izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Dr.-Ing. Axel Henning
Prof. Dr.-Ing. Andreas Momber
Prof. Dr. Marcello Papini
Prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.