Projekt ve finále soutěže Transfera Technology Day!

Akci Transfera Technology Day pořádá spolek Transfera.cz za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů. Jejím cílem je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvoření vhodných podmínek pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním partnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů.

Do letošního ročníku soutěže Transfera Technology Day přihlásilo 14 institucí celkem 34 projektů. Mezi investičními hodnotiteli projektů jsou například zástupci společností i&i Prague, Busyman, Lighthouse Ventures nebo nadace Neuron. V soutěži má svého zástupce také Ústav geoniky AV ČR, který přihlásil projekt Pulsující vysokorychlostní vodní paprsek.

Pulzující vodní paprsek umožňuje několikanásobné snížení pracovního tlaku vody při zachování desintegračních schopností srovnatelných s běžně užívanými kontinuálními vodními paprsky. Podstatou pulzujícího vodního paprsku je cyklické zatěžování porušovaného materiálu dopadem shluků vody, které vznikají přeměnou vysokofrekvenčních tlakových pulzací ve vysokotlakém systému po průchodu vodního proudu tryskou. Kromě zvýšení účinnosti procesu desintegrace lze očekávat snížení pořizovacích a provozních nákladů.

Produktový list a podrobné informace o projektu jsou umístěny v Databázi technologií a přístrojů Portálu transferu AV ČR.

Tento projekt postoupil do finále soutěže, které se bude konat 21. října 2021 v prostorách Národní technické knihovny v Praze.

Vědeckému týmu gratulujeme a držíme palce do finále!