PERMON má nové uživatele

Koncem října byla provedena aktualizace webových stránek softwarové knihovny PERMON. Oddělení aplikované matematiky a informatiky spolupracuje s VŠB - Technickou univerzitou v Ostravě na vývoji této knihovny od roku 2018. Mezi významné uživatele této knihovny patří například Los Alamos National Laboratory, Argonne National Laboratory nebo Oak Ridge National Laboratory z USA. V České republice používá tento software pro své aplikace ČVUT v Praze.

Software PERMON (open-source) je sada řešičů určených pro rozsáhlé úlohy kvadratického programování kombinované s metodami rozkladu oblasti a strojového učení. Knihovna využívá a rozšiřuje možnosti aplikačního rámce PETSc. Software nachází uplatnění v kontaktních úlohách z oblasti mechaniky nebo v klasifikačních problémech řešených metodou SVM.

Název PERMON je zkratka pro Paralelní, Efektivní, Robustní, Modulární, Objektově orientovaný a Numerický software. Shodou okolností toto slovo označuje také malého skřítka, který žije v podzemí a pomáhá horníkům.