Karta zaměstnance

Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

Oddělení:  Environmentální geografie
Adresa
Oddělení environmentální geografie
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Drobného 28
602 00 Brno
Česká republika
Telefon
+420 545 422 730
Mobil
+420 733 190 891