Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu

Technické vybavení


 • Hydrofrac – Perfrac (průměr vrtů 60 mm a 76 mm)
 • Orientační zařízení do vrtu Pajari
 • Kuželové sondy pro měření napětí metodou Compact Conical Borehole Overcoring - CCBO (vlastní vývoj, ATEX)
 • Kuželové sondy pro měření napětí metodou Compact Conical Borehole Monitoring - CCBM (vlastní vývoj, ATEX)
 • Hydraulický tahoměr TORO-2
 • Flac3D 5.0
 • Phase2 8.0
 • Midas GTS
 • Statistica
 • Arms10
 • Voxler
 • Surfer
 • AutoCAD
 • 3D WGStudio Max
 • AutoCAD Civil 3D