Oddělení aplikované matematiky a výpočetních věd

Vedoucí


Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D.

Zástupce vedoucího


Doc. Ing. David Horák, Ph.D.

Sekretariát


Výzkumný tým


Mgr. Alexej Kolcun, CSc.
Ing. Jakub Kružík
RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.
Ing. Tomáš Luber, Ph.D.