Karta zaměstnance

RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.

Oddělení:  Aplikovaná matematika a informatika & IT4Innovations
Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v.v. i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Web
Telefon
+420 596 979 326
Mobil