Vedení ústavu

Předseda


Prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno

Místopředseda


Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

Tajemník


Ing. Jiří Starý, Ph.D.
Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

Členové


RNDr. Pavel Hejda, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Ostravská univerzita
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Oprávněný uživatel: