Karta zaměstnance

RNDr. Lubomír Staš, CSc.

Oddělení:  Geomechanika a báňský výzkum
Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v.v. i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Web
Telefon
+420 596 979 259  ( 308 )
Mobil
+420 603 450 244