Karta zaměstnance

Ing. Hana Roštínská

Oddělení:  Environmentální geografie
Adresa
Oddělení environmentální geografie
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Drobného 28
602 00 Brno
Česká republika
Web
Telefon
+420 545 422 733
Mobil