Seminář numerické analýzy a zimní škola   -   SNA'11

Modelování a simulace náročných technických problémů

Hotel Relax       Rožnov pod Radhoštěm       24. - 28. ledna 2011Důležité termíny
Registrace a název příspěvku:
Rozšířený abstrakt:
Účastnický poplatek převodem:
středa
neděle
pondělí
1.12.2010
19.12.2010
17.01.2011
 


Zaměření semináře
Matematické modelování
Numerické metody řešení PDR
Numerická lineární algebra
Efektivní implementace numerických metod
Využití paralelních výpočtů
Modelování a simulace náročných technických problémů

Zimní škola (tutorial)

Zimní škola bude obsahovat přednášky o maticových metodách řešení ill-posed problémů při zpracování obrazu/signálů (I. Hnětýnková, M. Plešinger, Z. Strakoš), o AMG s hlazenými agregacemi (P. Vaněk), o formulaci, analýze a aplikaci jednoho modelu mechaniky poškození (J. Zeman), o optimálních QP QC algoritmech a škálovatelných metodách pro kontaktní úlohy (Z. Dostál) a další.
Programový výbor
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ústav geoniky AV ČR Ostrava
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. České vysoké učení technické v Praze
Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, MFF
  &   Ústav informatiky AV ČR PrahaOrganizační výbor
Hana Bílková Bc. Eva Dudková Jaroslava Vávrová
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ing. Jiří Starý, Ph.D.  Kontaktní informace
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Jaroslava Vávrová
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Web:   http://www.ugn.cas.cz/link/sna11
E-mail:   sna@ugn.cas.cz
Tel.:   596 979 111 (221)
Fax:   596 919 452


Rámcový program
Pondělí Úterý - Čtvrtek Pátek
10:00 - 12:00 Registrace, ubytování
12:00 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
19:00               Zahajovací večer
09:00 - 12:30 Zimní škola
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
09:00 - 12:30 Zimní škola
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 15:30 Diskuse, ukončení

Podrobný program semináře včetně naplánovaných doprovodných akcí. Žádáme přednášející, aby se s připomínkami a požadavky na změny neprodleně obraceli na organizační výbor prostřednictvím elektronické pošty.


Přednášky a sborník

Forma semináře bude kombinací přednášek zimní školy, standardních příspěvků a posterové sekce. Přednášky zimní školy budou mít trvání 45 nebo 90 minut a ostatní konferenční příspěvky 20 minut. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor s počítačem, tabule a laserové ukazovátko. Postery budou vyvěšeny na panelech o šířce 90 cm a výšce 130 cm.

Doporučujeme přednášejícím, kteří využijí projektor s počítačem, aby finální podobu svých příspěvků převedli do formátu PDF (Adobe Reader) a pro přenos datových souborů upřednostnili elektronickou poštu, USB disk nebo CD.

Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu je nutné použít styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.ps.

Termín pro zaslání abstraktů (ve formátu PDF společně s úplnými zdrojovými texty v LaTeXu a případnými obrázky nejlépe ve formátech EPS nebo JPG) je stanoven na neděli 19.12.2010.

Sborník příspěvků (PDF, 16.0 MB), archív prezentací (ZIP, 50 MB).Organizační pokyny a registrace

Místem konání semináře je hotel Relax v Rožnově pod Radhoštěm, kde bude zajištěno také ubytování účastníků (na základě závazné přihlášky na seminář). Poplatek za ubytování uhradí každý účastník přímo na místě. Orientační cena (včetně snídaně) je 1120 Kč/noc v jednolůžkovém a 720 Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji.

Registraci je nutné provést prostřednictvím elektronického formuláře (ukončeno, neaktivní).
Seznam registrovaných účastníků ke dni 03.07.2015 (12:32).

Termín pro přihlášení účastníků je stanoven na středu 1.12.2010.


Účastnický poplatek

Poplatek ve výši 3600 Kč včetně DPH (pro studenty 2600 Kč včetně DPH) zahrnuje účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení, obědy a večeře během konání akce, společenský večer při zahájení. Poplatek nezahrnuje ubytování.

Pro platbu do pondělí 17.01.2011 použijte níže uvedený účet. Pozdější platby mohou být provedeny v hotovosti při registraci.

ČNB, pobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava, 70200
BIC / SWIFT: CNBACZPP       Číslo účtu / kód banky: 10427761 / 0710
IBAN: CZ17 0710 0000 0000 1042 7761   Variabilní symbol: 992011xxxx
Měna: CZK   Konstantní symbol: 308

Variabilní symbol bude ve výše uvedeném formátu vygenerován automaticky po registraci účastníka.

Důležité upozornění

Při registraci v průběhu semináře bude od účastníků, kteří uvedou bezhotovostní způsob úhrady účastnického poplatku, vyžadováno potvrzení platby. Tyto účastníky proto žádáme, aby doplnili vzor potvrzení platby o svá konkrétní data, nechali jej potvrdit v účtárně a uvedený doklad při registraci předložili.