Při příležitosti 25 let od založení Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě
a v rámci projektu 1ET400300415 programu Informační společnost

Seminář numerické analýzy a zimní škola   -   SNA'07

Modelování a simulace náročných technických problémů

Ústav geoniky AV ČR           Ostrava             22. - 26. ledna 2007Zaměření semináře
  • Matematické modelování
  • Numerické metody řešení PDR
  • Numerická lineární algebra
  • Efektivní implementace numerických metod
  • Využití paralelních výpočtů
  • Modelování a simulace náročných technických problémů


Zimní škola (tutorial)
Minisymposium
J. Bouchala: Metoda hraničních prvků
Z. Dostál: Dualita a rozšířené lagrangiány
M. Hokr: Modelování úloh proudění v geologickém prostředí
I. Marek: Princip maxima
M. Rozložník: Řešení sedlobodových soustav
M. Tůma: Přímé řešiče a grafy

Při příležitosti 25 let od založení Ústavu geoniky AV ČR se bude konat minisymposium věnované aplikacím numerických metod v geovědách.
Programový výbor
Korespondence
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. ÚGN AV ČR Ostrava Ústav geoniky AV ČR
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. VŠB-TU Ostrava Jaroslava Vávrová
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT Praha Studentská 1768
Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc. ÚI AV ČR Praha 708 00 Ostrava-Poruba
 
Organizační výbor
E-mail:   sna@ugn.cas.cz
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ing. Jiří Starý, Ph.D. Tel.:   596 979 111 (221)
Mgr. Alexej Kolcun, CSc. Jaroslava Vávrová Fax:   596 919 452


Rámcový program
Pondělí Úterý - Čtvrtek Pátek
10:00 - 12:00 Registrace, ubytování
12:00 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
19:00               Zahajovací večer
09:00 - 12:30 Zimní škola
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
                         Exkurze (Středa)
09:00 - 12:30 Zimní škola
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 15:30 Diskuse, ukončení

Podrobný program semináře včetně naplánovaných doprovodných akcí.


Přednášky a sborník

Přednášky zimní školy budou mít trvání 90 minut, přednáška minisymposia 60 minut a ostatní konferenční příspěvky 20 minut. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor s počítačem, zpětný projektor, tabule a laserové ukazovátko. Postery budou vyvěšeny na panelech o šířce 94 cm a výšce 131 cm.

Doporučujeme přednášejícím, kteří využijí zpětný projektor s počítačem, aby finální podobu svých příspěvků převedli do formátu PDF (Adobe Reader) a pro přenos datových souborů upřednostnili elektronickou poštu, USB disk nebo CD.

Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu je nutné použít styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.ps.

Termín pro zaslání abstraktů je stanoven na neděli 31.12.2006.Organizační pokyny a registrace

Místo konání semináře je Ústav geoniky AV ČR, který leží v sousedství areálu VŠB-TU Ostrava. Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov jezdí autobus č. 37 na zastávku Studentská ve směru Studentské koleje nebo tramvaj č. 7, 8, 17 na zastávku Areál VŠB ve směru Vřesinská. Podrobné informace o městské dopravě se nacházejí na stránkách Dopravního podniku města Ostravy.

Ubytování účastníků v hotelových pokojích studentských kolejí VŠB-TU Ostrava bude zajištěno na základě závazné přihlášky na seminář. Poplatek za ubytování uhradí každý účastník přímo na místě. Orientační cena je 440 Kč/noc v jednolůžkovém a 220 Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji. Při přihlášení k ubytování na kolejích se účastníci semináře dostaví nejprve na recepci budovy A, kde bude vyřízena nezbytná administrativa.

K širší propagaci semináře je možné použít oficiální pozvánku, jejíž součástí je závazná přihláška. Registraci je možné provést rovněž prostřednictvím elektronického formuláře (ukončeno, neaktivní).

Termín pro přihlášení účastníků a sdělení názvu příspěvku je stanoven na neděli 10.12.2006.


Účastnický poplatek

Poplatek ve výši 2975 Kč (2500 Kč + 19% DPH; z toho činí 1275 Kč stravné a 1700 Kč vložné) zahrnuje účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení, obědy a večeře během konání akce, společenský večer při zahájení a exkurzi. Poplatek nezahrnuje ubytování.

Studenti hradí poplatek ve výši 2500 Kč (2100 Kč + 19% DPH; z toho činí 1275 Kč stravné a 1225 Kč vložné), který zahrnuje konferenční materiály, občerstvení, obědy a večeře během konání akce, společenský večer při zahájení a exkurzi.

Pro platbu do neděle 20.1.2007 použijte níže uvedený účet. Pozdější platby mohou být provedeny v hotovosti při registraci.

 ČNB, pobočka Ostrava
 Číslo účtu / kód banky:10427761 / 0710
 Variabilní symbol:9922007
 Konstantní symbol:308
Důležité upozornění

Při registraci v průběhu semináře bude od účastníků, kteří uvedou bezhotovostní způsob úhrady účastnického poplatku, vyžadováno potvrzení platby. Tyto účastníky¨ proto žádáme, aby doplnili vzor potvrzení platby o svá konkrétní data, nechali jej potvrdit v účtárně a uvedený doklad při registraci předložili.