Ústav geoniky se stal čestným členem Těžební unie

Dne 20. ledna 2021 bylo představenstvem Těžební unie České republiky schváleno čestné členství Ústavu geoniky AV ČR v tomto zájmovém sdružení.

Těžební unie působí v České republice od roku 1990 a jejími členy je v současné době více než 100 organizací především z oblasti těžby a úpravy nerostných surovin, výroby stavebních hmot a výroby a prodeje strojních zařízení pro těžební průmysl, ale také firem zabývajících se geologickými a projekčními činnostmi, zkušebnictvím, odborným vzděláváním nebo vědecko-výzkumnou činností.

Členství v Těžební unii poskytne Ústavu geoniky možnost představení a propagace své činnosti mezi ostatními členy sdružení a v rámci akcí pořádaných sdružením i příležitost získávat informace o aktuálním dění v oblasti těžebního průmyslu.

Kontaktní osobou Ústavu geoniky v Těžební unii je Ing. Martin Vavro, Ph.D.