Geografie vítězí!

Ústav geoniky dosáhl skvělého úspěchu v letošním ročníku soutěže Otevřená věda, kterou každoročně pořádá Akademie věd. V kategorii Neživá příroda vybojovala při závěrečné prezentaci výsledků výzkumných stáží 1. místo studentka Magdaléna Musilová z Gymnázia Blansko s tématem Taktický urbanismus a mapování bariér na území města Brna. Její výzkum probíhal po celý rok na Oddělení environmentální geografie pod odborným vedením RNDr. Jakuba Trojana, MSc, Ph.D. Úspěch je o to cennější, že mezi „neživou přírodou“ panuje velmi nabitá konkurence v podobě oborů, jako jsou fyzika, nanotechnologie či astronomie. Proto lze bez nadsázky vítězství označit za historický úspěch geografie!

(Bez)bariérovost prostoru a taktický urbanismus je jedním z dlouhodobých výzkumných témat Oddělení environmentální geografie, které je mj. předmětem řešení projektu aplikovaného společenskovědního výzkumu TAČR Éta ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. O to více Jakuba Trojana potěšil výsledek jeho studentky: „Z Magdina výsledku v tak nabité konkurenci jsem úplně nadšený. Pro Magdu je to senzační úspěch, velká pocta a odměna. Je to nesmírně poctivá, pracovitá, a přitom velmi skromná studentka. Její energický přístup ke stáži nám výrazně pomohl s projektem. Hodiny a dny, které práci věnovala nad rámec svých povinností, se pozitivně promítly nejen na výsledcích našeho výzkumu, ale i při prezentaci na závěrečné studentské konferenci. Jsem přesvědčen, že při tomto přístupu i sama Magda poznala a vyzkoušela něco nového, co ji bavilo, nadchlo a bude jí to třeba v budoucnu v životě užitečné. Věřím, že se s Magdou potkáme v rámci další spolupráce – ať už u další vědecké stáže, projektu nebo třeba společenské příležitosti. Spolupráce s ní byla opravdu vynikající“. A radost neskrýval ani ředitel ústavu Ing. Josef Foldyna, CSc.: „Tento výsledek mi udělal obrovskou radost, máme být na co hrdí. Ukazuje se, že výzkumná témata, která zde řešíme, mají potenciál oslovit i nadějné středoškoláky. Osobně považuji za potřebné, abychom dokázali vědu zpřístupnit již takto mladým lidem – vzbudit v nich touhu po poznání a motivovat je k budoucí vědecké práci se nám v budoucnu může jenom vyplatit. Magdě Musilové i dr. Trojanovi srdečně gratuluji a věřím, že jejich úspěch podnítí i další kolegy z ústavu, aby se do projektu Otevřená věda zapojili“.

Iniciativu Otevřená věda pořádá Akademie věd ČR. Jejím smyslem je zapojit do vědeckého výzkumu aktivní a talentované středoškoláky, nadchnout je pro bádání a ukázat možnosti, kterým se mohou v budoucím profesním životě věnovat. Spolupráce výzkumných ústavů a středoškoláků probíhá formou ročních stáží, které – obvykle v listopadu – končí soutěží, v níž všichni mladí studenti prezentují a obhajují své projekty. Děje se tak ve třech „oborových kategoriích“: Živá příroda, Neživá příroda a Humanitní a společenské vědy.

Výzkumné stáže nabízené Ústavem geoniky.

O významu výzkumu M. Musilové svědčí i fakt, že výsledky její stáže budou součástí připravované publikace Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací. Kniha vyjde na konci roku 2021 ve spolupráci Masarykovy univerzity a Ústavu geoniky AV ČR. Publikace by měla poskytnout odbornou základnu všem zájemcům, kteří budou chtít zpřístupňovat veřejný prostor osobám se znevýhodněním. A v čem vidí největší přínos své stáže sama studentka? „My jsme se snažili najít a ukázat cestu jak a co dělat, aby se lidi, kteří to v životě nemají lehké, dostali snáze na místa, kam potřebují. Další krok je teď na samosprávě města Brna, aby tuto cestu uvedla v život. Věřím, že budeme inspirovat i další obce a města. Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí takového výzkumného týmu“, říká Magdaléna Musilová.