// //

Extrémně náročně (ultrascale) výpočty v geovědách

Projekt MŠMT LD15105, 2015 - 2017

Projekt, který je obsahově spojený s projektem NESUS (COST Action IC1305, Network for Sustainable Ultrascale Computing), se věnuje problematice extrémně náročných výpočtů v geovědách a jejich inženýrských aplikacích. Detailněji se projekt zaměřuje na oblasti mikromechaniky, identifikace parametrů či nové technologie využití zemské kůry, jakými jsou získávání geotermální energie nebo hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva.

Extrémně náročné výpočty předpokládají využití masivně paralelních výpočetních systémů, což vyžaduje implementaci i vývoj nových přístupů a vhodných numerických algoritmů. Mezi takové algoritmy se řadí mimo jiné implementace Krylovovských metod s omezenými potřebami komunikace či různé nové typy předpodmínění.

Cílem projektu je jednak využití nejnovějších výsledků a vývoj zmíněných metod a algoritmů, jednak použití nových metod v konkrétních aplikacích, konkrétně například při řešení rozsáhlých soustav vznikajících MKP analýzou materiálů s komplikovanou vnitřní strukturou definovanou pomocí CT snímků nebo řešení úloh identifikace materiálových parametrů a kvantifikace nejistot. Dalším cílem projektu je studie potřeby náročných aplikací v geovědách.

Výzkumný tým chce v projektu využít svých zkušeností v obou oblastech – jak paralelních výpočtů, tak i řešení náročných geo-aplikací. To dokládá jeho účast v mezinárodních projektech HIPERGEOS I (1994 - 1998), HIPERGEOS II (1998 - 2002) nebo DECOVALEX (od roku 2008 dosud). V současné době je pracoviště výzkumného týmu partnerem v superpočítačovém projektu Centra excelence IT4Innovations v Ostravě.