// //

Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin

Projekt MŠMT CZ.1.05/2.1.00/19.0379, 2015 - 2015

Účelem projektu je zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení nebo rozvoje výzkumných infrastruktur podpořených center výzkumu a vývoje, v tomto případě projektu ICT - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin.

Hlavním cílem je posílení a rozvoj následujících výzkumných programů:

  • Výzkumný program ICT VP1 Vícefázové horninové prostředí, jehož cílem je získat poznatky o fyzikálních, chemických, izotopových, strukturních a mechanických vlastnostech složek prostředí pomocí moderní instrumentální techniky.
  • Výzkumný program ICT VP2 Environmentálně šetrné technologie řešící problematiku využití vedlejších produktů pro zavedení bezodpadových technologií při těžbě nerostných surovin a vytvoření podmínek pro minimalizaci bezpečnostních rizik na základě poznání příčinných procesů.

Hlavní výzkumné aktivity výzkumného programu 1 a 2, které jsou řešeny v gesci Ústavu geoniky, jsou následující:

  • Vlastnosti a chování geomateriálů v závislosti na jejich vnitřní stavbě, způsobu zatěžování a fyzikálních podmínkách.
  • Intenzifikace účinků vysokorychlostních vodních paprsků při dezintegraci.
  • Vývoj změn indukovaných napěťových a deformačních polí při podzemním využití horninového masivu.