// //

Účinky bezvýlomových trhacích prací na napěťové pole

Projekt MSK 342799, 2017 - 2017

Cíle projektu

Cílem projektu je podání mezinárodního projektu do Research Fund for Coal and Steel (RFCS).

Na základě předchozích jednání bude vytvořen silný mezinárodní tým projektu pod vedením Ústavu geoniky AV ČR jako koordinátora a diskutovány jednotlivé definované části projektu. Účastníky projektu budou: Central Mining Institute, Katowice, (GIG), Polsko, The Institut National de l’Environnement et des Risques (INERIS), Francie, GEOCONTROL, Španělsko, DMT GmbH & Co. KG (DMT), Německo, OKD, a.s. (OKD), ČR a Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (PGG), Polsko. Bude vytvořen projekt podle zadávacích podmínek RFCS, který reflektuje vyhlášené priority dotačního programu pro rok 2017. Budou využity dlouhodobé zkušenosti v oblastí výzkumu bezvýlomových trhacíh prací používaných v horninovém masivu jako aktivní prostředek protiotřesové prevence. Úspěšným řešením projektu bude vytvořen projektový záměr pro výzvu v rámci programu Research Fund for Coal and Steel (RFCS) reflektující projektové záměry strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje.

Účel projektu

Důlní otřesy představují největší riziko při hlubinné exploataci černého uhlí. Bezvýlomové trhací práce v průvodních horninách uhelných slojí jsou významných aktivním prostředkem proti vzniku důlních otřesů. Hlavním jejich cílem je pozitivně ovlivnit vlastnosti hornin, redukovat energii akumulovanou v horninovém masivu a v příhodných podmínkách způsobit také její uvolnění. Projekt bude zaměřen zejména na efektivitu bezvýlomových trhacích prací pomocí hodnocení napěťodeformačních změn v horninovém masivu vlivem těchto prací řadou metod včetně použití matematického modelování. Hlavním cílem projektu bude minimalizovat výskyt důlních otřesů při exploataci černého uhlí, snížení rizika hornické práce a zlepšení ekonomických podmínek dobývání černého uhlí s možností aplikace těchto opatření v černouhelných dolech v zemích EU.

Navrhovaný postup realizace projektu

  1. Zabezpečení administrace přípravy projektu, příprava návrhu projektu.
  2. Vypracování návrhu interdisciplinárního výzkumu z pohledu excelence, dopadu, kvality a efektivnosti implementace.
  3. Diseminace a exploatace výsledků R&D.
  4. Vypracování Work packages (WP), struktury řízení projektu, popis členů konsorcia, potřeba zdrojů.
  5. Popis partnerů (profil, úlohy, historie výzkumu a zodpovědnost za WP), charakteristika případných subkontraktů.
  6. Příprava rozpočtu a časového plánu realizace.
  7. Finalizace projektu a podání projektu.

Další informace
Tisková zpráva ( PDF, 338 kB )

Manažer projektu Doc. Ing. Petr Koníček, Ph.D.
Kód programu RRC/04/2017
Název programu Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje
Dotace pro rok 2017Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem