// //

Modelování termomechanických procesů souvisejících
s podzemním ukládáním vyhořelého jaderného paliva

Projekt GA ČR 105/02/0492, 2002 - 2004

Výstupy projektu
Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí ( PDF, 589 kB ), závěrečná zpráva.
R. Blaheta, P. Byczanski, R. Kohut, J. Starý: Algorithms for Parallel FEM Modelling of Thermo-Mechanical Phenomena Arising form the Disposal of the Spent Nuclear Fuel ( PDF, 260 kB ). In: O. Stephanson, J. B. Hudson, L. Jing (eds.): Coupled Thermo-Hydro-Mechanical-Chemical Processes in Geo-systems. Elsevier, 2004.
R. Blaheta, P. Byczanski, R. Kohut, A. Kolcun, R. Šňupárek: Large-Scale Modelling of T-M Phenomena from Underground Reposition of the Spent Nuclear Fuel ( PDF, 2 MB ), Submitted to Eurock 2005.
R. Blaheta, P. Byczanski, O. Jakl, R. Kohut, A. Kolcun, K.Krečmer, J. Starý: Large-scale parallel FEM computations of far/near stress field changes due to mining ( PDF, 528 kB ). Submitted to FGCS - special issue Numerical Modelling in Geomechanics and Geodynamics.