// //
Logo

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

Projekt ESF CZ.1.07/2.3.00/45.0019, 2014 - 2015

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je posílit konkurenceschopnost České republiky, prostřednictvím rozvoje lidského kapitálu v oblasti výzkumu a vývoje. Klíčovými aktivitami bude realizace popularizačních aktivit v oblasti přírodních a technických věd, vzdělávání vědecko – výzkumných pracovníků v této oblasti a implementace vědy a výzkumu do výuky přírodních a technických věd. Bude vytvořena spolupráce mezi vědecko – výzkumnými institucemi a mezinárodními týmy vědců, pedagogů v rámci systematické práce v přípravě žáků a studentů na evropskou výzkumnou spolupráci v aplikovaném výzkumu.

Informační leták ( JPG, 2 MB ), webová stránka projektu http://tajemstvi-vedy.cz.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Priorita 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Logo