// //

Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení
nelineárních úloh mechaniky

Projekt ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0070, 2011 - 2014

Cílem projektu je vytvořit excelentní výzkumný tým pracující v důležité oblasti spolehlivého modelování nelineárních problémů mechaniky a geomechaniky. Členové tohoto týmu budou zapojeni do mezinárodní spolupráce a budou prezentovat výsledky akademickým a vědeckým pracovníkům a studentům v České republice i zahraničí.

Náš tým se skládá z mladých výzkumníků (postdoků) a doktorandů a pracuje pod vedením dvou zahraničních specialistů: doc. Jana Valdmana, reintegrujícího se českého vědce a experta v oblasti spolehlivého numerického řešení nelineárních úloh mechaniky, a Prof. Marka Kwasniewskeho, světově uznávaného odborníka v oblasti laboratorního výzkumu materiálů.

V období mezi červencem 2011 a červnem 2014 budou po záštitou SPOMECHu uspořádány 3 mezinárodní workshopy a jedna konference s aktivní účastí pozvaných mezinárodních odborníků na problematiku projektu. Dále bude zvyšována odbornost akademických a vědeckých pracovníků formou seminářů vedených odborníky v problematice projektu. Budou pořádány odborné kurzy a cykly přednášek pro studenty VŠ z ČR se zájmem o modelování vedoucí ke zvyšování jejich odborných znalostí. Členové výzkumného týmu povedou kvalifikační práce studentů z Ostravy.