// //

Projekt AGENT

Projekt ESF CZ.1.07/2.4.00/12.0097, 2010 - 2012

Projekt AGENT si klade za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků, znalostí, služeb, výsledků VaV a informací z akademické do průmyslové sféry.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zabezpečit pomocí partnerské sítě efektivní propojení nabídky odborných technických služeb partnerských univerzit a VaV pracovišť s poptávkou podnikatelského a veřejného sektoru tak, aby docházelo k přínosnému přenosu informací a následnému posílení využití komerčního potenciálu univerzit a VaV organizací. Vzniklé nástroje, zavedené v rámci projektu do procesu transferu technologií a znalostí jednotlivých partnerů, významně podpoří inovační proces jako celek. Dílčími cíli projektu jsou:

 • Zvýšení vzdělání zástupců cílových skupin v klíčových dovednostech a znalostech pro spolupráci s průmyslovou a veřejnou sférou.
 • Zefektivnění propagace odborných, VaV a dalších aktivit a činností jednotlivých pracovišť/ústavů/fakult.
 • Výměna informací a transfer znalostí.
 • Modernizace, rozšíření a zatraktivnění služeb v oblasti transferu technologií a komercializace implementací modelu technologických skautů a kontaktních manažerů a vybudováním interaktivního portálu.

Klíčové aktivity

 • Vytvoření komunikační a interaktivní platformy.
 • Vznik a podpora kontaktního místa.
 • Vzdělávací a školící aktivity vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi univerzitami a výzkumnou institucí a podniky a veřejností.

Očekávané výstupy projektu

 • Vytvoření modelu technologických skautů (TS) a kontaktních manažerů (KM) včetně vytváření prostředí a nástrojů pro následnou implementaci tohoto modelu do vnitřního řádu zapojených univerzit a ÚGN AV ČR.
 • Vznik komunikační a informační platformy (sítě), kterou budou reprezentovat jednotliví technologičtí skauti a kontaktní manažeři.
 • Uspořádání kulatých stolů a workshopů prezentujících výsledky VaV.
 • Zpracování nabídkových profilů.
 • Vytvoření základní marketingové koncepce a identity projektu, vypracování marketingové studie a vytvoření propagačních materiálů.
 • Vybudování informačního, nabídkového a poptávkového portálu AGENT, který bude sloužit k vzájemné komunikaci a spolupráci mezi zapojenými univerzitami a výzkumnou organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky.
 • Absolvování krátkodobých pracovních stáží pro zájemce z řad technologických skautů.
 • Realizace skupinových kurzů, zaměřených na tematické oblasti rozvoje manažerských, komunikačních a prezentačních dovedností, které posílí osobnostní a manažerskou stránku technologických skautů pro lepší a efektivnější spolupráci s podniky a praxí.
 • Organizace výjezdního teambuildingu, tzn. kurzu týmového rozvoje, který povede k rozvoji komunikace a zdokonalování se ve využívání tvůrčí týmové práce, k utváření osobních vazeb a kontaktů a k rozvoji výkonového potenciálu členů sítě.

Partněři projektu
Ostatní informace
Žadatel projektu VŠB-Technická univerzita Ostrava
Celkové náklady projektu 24 047 083 Kč, podíl ÚGN AV ČR je 1 193 461 Kč (5%)
Zdroj financování projektu Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost
Kontaktní osoby Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. - člen Řídicí rady projektu
Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc – koordinátor projektu
Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. – odborný garant projektu

Logo