// //

Pulzující vodní paprsek jako jedna z ortopedických technik při výměně
velkých kloubních náhrad s minimálními traumatizujícími dopady
na pacienta (WORTH)

Projekt DRPF 15_PA07-C1, 2015 - 2016

Cílem mezinárodního interdisciplinárního projektu je zhodnocení pozitivních aspektů technologie pulzujícího vodního paprsku (dělení s minimálním tepelným vlivem na materiál a selektivita), která byla vyvinuta na ÚGN. Náhradou vody za fyziologický roztok lze tuto metodu využít při opakovaných operacích cementovaných kostních náhrad (kolenních a kyčelních). Vzhledem k fyzikálním výhodám procesu dezintegrace kostního cementu se předpokládá zjednodušení operačního procesu, snížení operačních a postoperačních komplikací a zkrácení doby hospitalizace pacienta.

Více informací: worth.webnode.sk