// //

Ředitel Ústavu geoniky Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje konkurz na

obsazení míst vědeckých pracovníků a doktorandů

pro práci v oblastech výzkumu geomateriálů, mechaniky hornin, geomechaniky, geofyziky nebo geochemie. Požadovány jsou VŠ, předpoklady pro samostatnou vědeckou práci, v případě vědeckých pracovníků titul Ph.D., DSc. nebo ekvivalentní tituly, jazykové znalosti; tuzemská nebo zahraniční praxe vítána.

Uzávěrka přihlášek je 3. února 2010. Nástup možný podle dohody. Přihlášku s níže uvedenými přílohami pošlete v elektronické podobě na adresu konkurz@ugn.cas.cz a zároveň poštou na adresu: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.

K přihlášce prosím připojte:

  • odborný životopis uchazeče,
  • popis dosavadního odborného zaměření a představy o možném budoucím odborném zaměření uchazeče,
  • seznam publikací a jiných výsledků dosavadní odborné činnosti,
  • vítány jsou doporučující dopisy,
  • dále je možno přiložit ostatní relevantní informace (např. pozvání k přednáškám na konferencích, zahraniční pobyty, doložený ohlas vlastní vědecké práce, atd.)

Případné dotazy týkající se konkurzu rádi zodpovíme na uvedené adrese konkurz@ugn.cas.cz.