// //

Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce v Ostravě vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/199 Sb. o Akademii věd ČR, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR

Výběrové řízení na pozici odpovídající kvalifikačnímu stupni doktorand

V oboru:

  • geologické inženýrství

Požadavky:

  • obecný geovědní základ s důrazem na geomechaniku
  • vysokoškolské vzdělání v oboru
  • znalost alespoň jednoho světového jazyka
  • řidičský průkaz skupiny B

Místo výkonu práce:

  • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.

Nabídky s odborným životopisem a kopiemi dokladů o vzdělání zasílejte nejpozději do 12. října 2007 na adresu Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., paní Božena Vavrečková, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.