// //

Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce v Ostravě vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/199 Sb. o Akademii věd ČR, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR

Výběrové řízení na pozici

odpovídající kvalifikačnímu stupni postdoktorand -- vědecký pracovník

v rozsahu max. 20% kapacity na dobu řešení grantového projektu do roku 2009

V oboru:

  • geodézie a důlní měřičství, kontrolní činnost na pracovištích s ionizujícím zářením

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru a znalost alespoň jednoho světového jazyka
  • zkušenosti s publikačními aktivitami a praxe výhodou
  • nutné platné rozhodnutí o udělení oprávnění zvláštní způsobilosti k činnostem zvlášť důležitým z hlediska radiační ochrany ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. a par. 18 odst. 4 zákona

Místo výkonu práce:

  • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.

Nabídky s odborným životopisem a kopiemi dokladů o vzdělání zasílejte nejpozději do 31. května 2007 na adresu Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., paní Božena Vavrečková, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.