// //

Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce v Ostravě vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/199 Sb. o Akademii věd ČR, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR

Výběrové řízení na pozici odpovídající kvalifikačnímu stupni doktorand

V oborech:

  • fyzická geografie se zaměřením na biogeografii a její praktickou aplikaci ve výzkumech
  • regionální a urbánní geografie s důrazem na behaviorální aspekty změn současné společnosti
  • aplikovaná geoinformatika, kartografie a DPZ

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru a znalost alespoň jednoho světového jazyka
  • zkušenosti s publikačními aktivitami a praxe výhodou

Místo výkonu práce:

  • Oddělení environmentální geografie, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Drobného 28, 602 00 Brno.

Nabídky s odborným životopisem a kopiemi dokladů o vzdělání zasílejte nejpozději do 10. dubna 2007 na adresu Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., paní Božena Vavrečková, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.