Karta zaměstnance

Ondřej Šolín

Oddělení:  Hospodářské a správní zabezpečení
Adresa
Oddělení environmentální geografie
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Drobného 28
602 00 Brno
Česká republika
Web
Email
Telefon
Mobil