Ústav geoniky AV ČR společně s národním superpočítačovým centrem IT4Innovations organizují


Seminář numerické analýzy a zimní škola   -   SNA'15

Modelování a simulace náročných technických problémů
Nová budova FEI VŠB-TU,   Ostrava,   19. - 23. ledna 2015

Důležité informace
Kontaktní informace
Registrace a název příspěvku 01.12.2014
Rozšířený abstrakt 15.12.2014
Účastnický poplatek převodem 07.01.2015


Program semináře ( PDF, 314 kB ) včetně doprovodných akcí
Doprava a mapy ( PDF, 634 kB ), doplňující informace ( PDF, 1009 kB )
Sborník příspěvků ( PDF, 24 MB )
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Dagmar Sysalová
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba

Email sna@ugn.cas.cz
Telefon 596 979 111 (221)

Zaměření semináře
Matematické modelování
Numerické metody řešení PDR
Numerická lineární algebra
Efektivní implementace numerických metod
Modelování a simulace náročných technických problémů
Využití paralelních výpočtů

Zimní škola (tutorial)
J. Plešek ÚT AV ČR, Praha Thermodynamical principles of material models
E. Rohan ZČU, Plzeň Homogenization and periodic unfolding
Modelling of processes in porous media
S. Sysala ÚGN AV ČR, Ostrava Limit load for variational problems with linear growth and its importance
in perfect plasticity
J. Šístek MÚ AV ČR, Praha Balancing domain decomposition methods
J. Vybíral MFF UK, Praha LASSO and Compressed Sensing in analysis of high-dimensional data

Programový výbor
Organizační výbor
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. ÚGN AV ČR, Ostrava
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. VŠB-TU Ostrava
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT Praha
Doc. Ing. Dr. Miroslav Rozložník ÚI AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc. MFF UK & ÚI AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Ing. Jiří Starý, Ph.D.
Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D.
Mgr. Dagmar Sysalová
Hana Bílková

Rámcový program
Pondělí Úterý   -   Čtvrtek Pátek
10:00 - 12:00 Registrace, ubytování
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 18:00 Seminář
19:00 Zahajovací večer
09:00 - 12:30 Zimní škola
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
Exkurze (St)
Posterová sekce (Čt)
Společenský večer (Čt)
09:00 - 11:30 Zimní škola
11:30 - 12:30 Oběd
13:00 - 14:30 Diskuse, ukončení

Podrobný program semináře včetně naplánovaných doprovodných akcí.


Přednášky, posterová sekce a sborník

Forma semináře bude kombinací přednášek zimní školy, standardních příspěvků a posterové sekce. Přednášky zimní školy budou mít trvání 60 nebo 90 minut a ostatní konferenční příspěvky 15-20 minut. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor s počítačem, tabule a laserové ukazovátko.

Prezentace formou posterů je vítána. Posterová sekce se bude konat ve středu 21.01.2015 večer. Zahájena bude ústní minutovou prezentací posteru autorem ( 1 min max). Postery budou vyvěšeny na panelech o šířce 90 cm a výšce 130 cm. Programový výbor zajistí soutěž o nejlepší posterovou prezentaci.

Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu je nutné použít styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.pdf.

Termín pro zaslání abstraktů je stanoven na 15.12.2014.


Organizační pokyny a registrace

Místem konání semináře je velká posluchárna v nové budově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě. Ubytování účastníků (na základě závazné přihlášky na seminář) bude zajištěno na vysokoškolských kolejích VŠB-TU. Poplatek za ubytování uhradí každý účastník přímo na místě. Orientační cena (včetně snídaně) je 750 Kč/noc v jednolůžkovém a 440 Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji.

Registraci je nutné provést prostřednictvím elektronického formuláře (ukončeno), na jehož základě bude vystaven daňový doklad k zaplacení účastnického poplatku a odeslán na elektronickou adresu uvedenou při registraci. Seznam registrovaných účastníků ke dni 03.07.2015 (12:37).

Termín pro přihlášení účastníků je stanoven na 01.12.2014.


Účastnický poplatek

Poplatek ve výši 3500 Kč (včetně 21% DPH), pro studenty 2500 Kč (včetně 21% DPH) zahrnuje účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení, obědy a večeře během konání akce, exkurzi a společenské večery při zahájení a v závěru konference. Poplatek nezahrnuje ubytování.