Seminář numerické analýzy a zimní škola   -   SNA'13

Věnováno životnímu jubileu prof. RNDr. Ivo Marka, DrSc. (GRATULACE)

Modelování a simulace náročných technických problémů

Hotel Relax       Rožnov pod Radhoštěm       21. - 25. ledna 2013
Důležité termíny
Registrace a název příspěvku:
Rozšířený abstrakt:
Účastnický poplatek převodem:
sobota
sobota
úterý
01.12.2012
15.12.2012
15.01.2013
 


Zaměření semináře
Matematické modelování
Numerické metody řešení PDR
Numerická lineární algebra
Efektivní implementace numerických metod
Využití paralelních výpočtů
Modelování a simulace náročných technických problémů

Zimní škola (tutorial)

J. Hron (MFF UK, Praha): Multigridní metody pro úlohy matematické fyziky a multifyziky
D. Lukáš (VŠB-TU, Ostrava): Rychlé řešiče a paralelismus v metodě hraničních prvků
I. Marek a I. Pultarová (ČVUT, Praha): Algebraický multigrid, stochastické matice a homogenizace
B. Sousedík (USC, Los Angeles): Stochastické metody konečných prvků
M. Vohralík (UPMC, Paris): Adaptivita pro lineární a nelineární rešiče a výběr časového kroku
a prostorové sítě v numerických diskretizacíchProgramový výbor
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ústav geoniky AV ČR Ostrava
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. České vysoké učení technické v Praze
Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc. MFF UK & Ústav informatiky AV ČR Praha


Organizační výbor
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ing. Jiří Starý, Ph.D. Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D.
Jaroslava Vávrová Hana Bílková  


Kontaktní informace
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Jaroslava Vávrová
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Web:   http://www.ugn.cas.cz/link/sna13
E-mail:   sna@ugn.cas.cz
Tel.:   596 979 111 (221)
Fax:   596 919 452


Rámcový program
Pondělí Úterý - Čtvrtek Pátek
10:00 - 12:00 Registrace, ubytování
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 18:00 Seminář
19:00               Zahajovací večer
09:00 - 12:30 Zimní škola
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář

Posterová sekce (St)
Společenský večer (Čt)
09:00 - 11:30 Zimní škola
11:30 - 12:30 Oběd
13:00 - 14:30 Diskuse, ukončení

Podrobný program semináře včetně naplánovaných doprovodných akcí. Žádáme přednášející, aby se s připomínkami a požadavky na změny neprodleně obraceli na organizační výbor prostřednictvím elektronické pošty.


Přednášky, posterová sekce a sborník

Forma semináře bude kombinací přednášek zimní školy, standardních příspěvků a posterové sekce. Přednášky zimní školy budou mít trvání 60 nebo 90 minut a ostatní konferenční příspěvky 15-20 minut. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor s počítačem, tabule a laserové ukazovátko.

Prezentace formou posterů je vítána. Posterová sekce se bude konat ve středu 23.01.2013 večer. Zahájena bude ústní minutovou prezentací posteru autorem (1-2 slide, 1 min max). Postery budou vyvěšeny na panelech o šířce 90 cm a výšce 130 cm. Programový výbor zajistí soutěž o nejlepší posterovou prezentaci.

Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu je nutné použít styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.pdf.

Termín pro zaslání abstraktů je stanoven na sobotu 15.12.2012.

Dokumenty ke stažení

Sborník příspěvků (PDF, 18.7 MB), archív prezentací (ZIP, 72.6 MB), gratulace prof. Markovi (PDF).Organizační pokyny a registrace

Místem konání semináře je hotel Relax v Rožnově pod Radhoštěm, kde bude zajištěno také ubytování účastníků (na základě závazné přihlášky na seminář). Poplatek za ubytování uhradí každý účastník přímo na místě. Orientační cena (včetně snídaně) je 1120 Kč/noc v jednolůžkovém a 720 Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji. Hotel nabízí i bazén a další welness možnosti.

Registraci je nutné provést prostřednictvím elektronického formuláře (ukončeno, neaktivní).
Seznam registrovaných účastníků ke dni 03.07.2015 (12:35).

Deadline pro přihlášení účastníků je stanoven na sobotu 01.12.2012.


Účastnický poplatek

Poplatek ve výši 4320 Kč (3600 Kč + 20% DPH), pro studenty 3300 Kč (2750 Kč + 20% DPH) zahrnuje účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení, obědy a večeře během konání akce, společenský večer při zahájení a v závěru konference. Poplatek nezahrnuje ubytování.

Pro platbu do úterý 15.01.2013 použijte níže uvedený účet. Pozdější platby mohou být provedeny v hotovosti při registraci.

ČNB, pobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava, 70200
BIC / SWIFT: CNBACZPP       Číslo účtu / kód banky: 10427761 / 0710
IBAN: CZ17 0710 0000 0000 1042 7761   Variabilní symbol: 992013xxxx
Měna: CZK   Konstantní symbol: 308

Variabilní symbol bude ve výše uvedeném formátu vygenerován automaticky po registraci účastníka.

Důležité upozornění

Při registraci v průběhu semináře bude od účastníků, kteří uvedou bezhotovostní způsob úhrady účastnického poplatku, vyžadováno potvrzení platby. Tyto účastníky proto žádáme, aby doplnili vzor potvrzení platby o svá konkrétní data, nechali jej potvrdit v účtárně a uvedený doklad při registraci předložili.