Seminář numerické analýzy a zimní škola   -   SNA'09

Modelování a simulace náročných technických problémů

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.         Ostrava         2. - 6. února 2009Důležité termíny
Registrace a název příspěvku:
Rozšířený abstrakt:
Účastnický poplatek převodem:
pondělí
pátek
úterý
1.12.2008
19.12.2008
20.01.2009
 


Zaměření semináře
Matematické modelování
Numerické metody řešení PDR
Numerická lineární algebra
Efektivní implementace numerických metod
Využití paralelních výpočtů
Modelování a simulace náročných technických problémů

Zimní škola (tutorial)

Tutorial bude obsahovat přednášky o nespojité Galerkinově metodě a stlačitelném proudění (V. Dolejší a M. Feistauer), o přímých metodách řešení indefinitních soustav (M. Rozložník), o dualitě pro variační nerovnice (Z. Dostál) a o tvarové optimalizaci (J. Haslinger). Součástí tutorialu bude také cyklus věnovaný úlohám s nejistými vstupními daty, který bude obsahovat intervalové počítání (S. Ratschan), fuzzy přístupy (J. Kruis), worst scenario (J. Chleboun), Monte Carlo přístupy (D. Novák, M. Vořechovský) a polynomiální chaos (T. Kozubek).
Programový výbor
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ústav geoniky AV ČR Ostrava
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. České vysoké učení technické Praha
Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc. Ústav informatiky AV ČR PrahaOrganizační výbor
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Mgr. Alexej Kolcun, CSc. Mgr. Stanislav Sysala
Ing. Petr Harasim Ing. Jiří Starý, Ph.D. Jaroslava VávrováKontaktní informace
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Jaroslava Vávrová
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Web:   http://www.ugn.cas.cz/link/sna09
E-mail:   sna@ugn.cas.cz
Tel.:   596 979 111 (221)
Fax:   596 919 452


Rámcový program
Pondělí Úterý - Čtvrtek Pátek
10:00 - 12:00 Registrace, ubytování
12:00 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
19:00               Zahajovací večer
09:00 - 12:30 Zimní škola
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
                         Exkurze (St)
09:00 - 12:30 Zimní škola
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 15:30 Diskuse, ukončení

Podrobný program semináře včetně naplánovaných doprovodných akcí. Žádáme přednášející, aby se s připomínkami a požadavky na změny neprodleně obraceli na organizační výbor prostřednictvím elektronické pošty.


Přednášky a sborník

Forma semináře bude kombinací přednášek zimní školy, standardních příspěvků a posterové sekce. Přednášky zimní školy budou mít trvání 45 nebo 90 minut a ostatní konferenční příspěvky 20 minut. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor s počítačem, tabule a laserové ukazovátko. Postery budou vyvěšeny na panelech o šířce 90 cm a výšce 130 cm.

Doporučujeme přednášejícím, kteří využijí projektor s počítačem, aby finální podobu svých příspěvků převedli do formátu PDF (Adobe Reader) a pro přenos datových souborů upřednostnili elektronickou poštu, USB disk nebo CD.

Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu je nutné použít styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.ps.

Termín pro zaslání abstraktů je stanoven na pátek 19.12.2008.

Sborník příspěvků (PDF, 25.0 MB), příloha sborníku (PDF, 5.3 MB), archív prezentací (ZIP, 68.2 MB).Organizační pokyny a registrace

Místo konání semináře je Ústav geoniky AV ČR, který leží v sousedství areálu VŠB-TU Ostrava. Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov jezdí autobus č. 37 na zastávku Studentská ve směru Studentské koleje nebo tramvaj č. 7, 8, 17 na zastávku Areál VŠB ve směru Vřesinská. Podrobné informace o městské dopravě se nacházejí na stránkách Dopravního podniku města Ostravy.

Ubytování účastníků v hotelových pokojích studentských kolejí VŠB-TU Ostrava bude zajištěno na základě závazné přihlášky na seminář. Poplatek za ubytování uhradí každý účastník přímo na místě. Orientační cena je 500 Kč/noc v jednolůžkovém a 400 Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji. Při přihlášení k ubytování na kolejích se účastníci semináře dostaví nejprve na recepci budovy A, kde bude vyřízena nezbytná administrativa.

Vzhledem ke značně omezenému počtu jednolůžkových pokojů prosíme účastníky o vzájemnou domluvu ohledně ubytování a nahlášení spolubydlících již při registraci.

V případě zájmu účastníků bude po individuální domluvě s organizátory zajištěno ubytování také v hotelu Sport Club. Orientační cena je 800 Kč/noc za jednolůžkový a 1100 Kč/noc za dvoulůžkový pokoj. Za snídani každý host připlácí 100 Kč.

K širší propagaci semináře je možné použít oficiální pozvánku.

Registraci je nutné provést prostřednictvím elektronického formuláře (ukončeno, neaktivní). Seznam registrovaných účastníků ke dni 03.07.2015 (12:28).

Termín pro přihlášení účastníků je stanoven na pondělí 1.12.2008.


Účastnický poplatek

Poplatek ve výši 3500 Kč včetně DPH (pro studenty 2800 Kč včetně DPH) zahrnuje účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení, obědy a večeře během konání akce, společenský večer při zahájení a exkurzi. Poplatek nezahrnuje ubytování.

Pro platbu do úterý 20.1.2009 použijte níže uvedený účet. Pozdější platby mohou být provedeny v hotovosti při registraci.

 ČNB, pobočka Ostrava
 Číslo účtu / kód banky:10427761 / 0710
 Variabilní symbol:9922009xxx
 Konstantní symbol:308

Variabilní symbol bude ve výše uvedeném formátu vygenerován automaticky po registraci účastníka.

Důležité upozornění

Při registraci v průběhu semináře bude od účastníků, kteří uvedou bezhotovostní způsob úhrady účastnického poplatku, vyžadováno potvrzení platby. Tyto účastníky proto žádáme, aby doplnili vzor potvrzení platby o svá konkrétní data, nechali jej potvrdit v účtárně a uvedený doklad při registraci předložili.