V rámci projektu 1ET400300415 programu Informační společnost

Seminář numerické analýzy   -   SNA'05

Modelování a simulace náročných technických problémů

Zimní škola

Výkonné a paralelní počítače, programovací
technologie a numerická lineární algebra

Ústav geoniky AV ČR           Ostrava             7. - 11. února 2005Zaměření semináře
 • Matematické modelování
 • Numerické metody řešení PDR
 • Numerická lineární algebra
 • Efektivní implementace numerických metod
 • Využití paralelních výpočtů
 • Modelování a simulace náročných technických problémů

Zimní škola (tutorial)

Skládá se ze dvou sérií přednášek:

 • Teorie a analýza krylovovských metod: principy a nástroje, popis
  konvergence, numerická stabilita, otevřené problémy (Z. Strakoš).
 • Úvod do náročných a paralelních výpočtů (M. Tůma).
  Optimalizace programů a využití cache pamětí (P. Tvrdík).
  Paralelní počítače a programování (O. Jakl).
  Paralelní výpočty a přímé metody řešení lineárních soustav (M. Tůma).
  Paralelní výpočty a iterační metody řešení lineárních soustav (R. Blaheta).
Přednášky zimní školy v elektronické podobě:
 • Parallel Systems - From Yesterday towards Tomorrow (O. Jakl, PDF).
Programový výbor
Korespondence
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. ÚGN AV ČR Ostrava Ústav geoniky AV ČR
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. VŠB-TU Ostrava Jaroslava Vávrová
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT Praha Studentská 1768
Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc. ÚI AV ČR Praha 708 00 Ostrava-Poruba
 
Organizační výbor
E-mail:   sna@ugn.cas.cz
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ing. Karel Krečmer Tel.:   596 979 111 (221)
RNDr. Roman Kohut, CSc. Ing. Jiří Starý, Ph.D. Tel.:   596 979 111 (221)
Mgr. Alexej Kolcun, CSc. Jaroslava Vávrová Fax:   596 919 452


Rámcový program
Pondělí Úterý - Čtvrtek Pátek
10:00 - 12:00 Registrace, ubytování
12:00 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
19:00               Společenský večer
09:00 - 12:00 Zimní škola
12:00 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
19:00               Společenský večer
                         (Čtvrtek)
09:00 - 12:00 Zimní škola
12:00 - 13:30 Oběd
14:00 - 15:30 Diskuse, ukončení

Podrobnější informace o předběžném programu semináře (PDF).Přednášky a sborník

Pro přednášky a prezentace příspěvků budou na semináři k dispozici dataprojektor s počítačem, zpětný projektor a tabule.

Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu je nutné použít styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.ps.

Termín pro zaslání abstraktů je stanoven na sobotu 15.1.2005.Organizační pokyny a registrace

Místo konání semináře je Ústav geoniky AV ČR, který leží v sousedství areálu VŠB-TU Ostrava. Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov jezdí autobus č. 37 na zastávku Studentská ve směru Studentské koleje nebo tramvaj č. 7, 8, 17 na zastávku Areál VŠB ve směru Vřesinská. Podrobné informace o městské dopravě se nacházejí na stránkách Dopravního podniku města Ostravy.

Ubytování účastníků v hotelových pokojích studentských kolejí VŠB-TU Ostrava bude zajištěno na základě závazné přihlášky na seminář. Poplatek za ubytování uhradí každý účastník přímo na místě. Orientační cena je 400 Kč/noc v jednolůžkovém a 200 Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji.

K širší propagaci semináře je možné použít oficiální pozvánku, jejíž součástí je závazná přihláška. Registraci je možné provést rovněž prostřednictvím elektronického formuláře (registrace byla ukončena).

Termín pro přihlášení účastníků a sdělení názvu příspěvku je stanoven na středu 15.12.2004.


Účastnický poplatek

Poplatek ve výši 2499 Kč (2100 Kč + 19% DPH) zahrnuje účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení, obědy a večeře během konání akce, společenský večer při zahájení a exkurzi. Poplatek nezahrnuje ubytování.

Pro platbu do pondělí 20.1.2005 použijte níže uvedený účet. Pozdější platby mohou být provedeny v hotovosti při registraci.

 ČNB, pobočka Ostrava
 Číslo účtu / kód banky:3139761 / 0710
 Variabilní symbol:9922007
 Konstantní symbol:308

Potvrzení o přijaté platbě bude vystaveno na předem vyplněných formulářích (DOC).