Přihlášky

Na konferenci se zaregistrujete pomocí elektronického formuláře.

Příspěvky k publikování projdou standardním recenzním řízením a budou uveřejněny ve sborníku abstraktů. Pro autory jsou připraveny jednoduché pokyny pro zpracování abstraktu.

Pro zájemce z řad účastníků bude po konferenci vydán sborník s plnými texty příspěvků v publikaci LNME indexované v databázích Scopus i Web of Science. Plné texty bude nutno dodat nejpozději v době konání konference. Příspěvky projdou standardním recenzním řízením dle požadavků vydavatele. Jsou připraveny pokyny pro zpracování plnohodnotných příspěvků včetně vzoru. Další informace naleznete na webových stránkách Springer v sekci Information for authors, případně Manuscript preparation.

Podmínkou publikování přijatého příspěvku ve sborníku abstraktů i LNME je zaplacení účastnického poplatku.