Přihlášky

Přihlášky na konferenci a žádost o uveřejnění příspěvku můžete zaslat poštou, e-mailem nebo se registrovat pomocí elektronického formuláře.

Příspěvky k publikování projdou standardním recenzním řízením a budou uveřejněny ve sborníku konference. Pro autory jsou připraveny jednoduché pokyny pro zpracování příspěvku. Nejkvalitnější příspěvky vybrané Mezinárodním poradním výborem konference budou publikovány v odborném periodiku MM Science Journal indexovaném v databázi Scopus.

Podmínkou publikování přijatého příspěvku ve sborníku je zaplacení účastnického poplatku.