Organizační výbor

Ing. Libor Sitek, Ph.D.
Daria Nováková
Ing. Dagmar Klichová
Bc. Lucie Gurková
Bc. Eva Dudková
RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Ing. Jiří Starý, Ph.D.

Mezinárodní poradní výbor

Slovensko
Slovensko
Německo
Slovinsko
Švýcarsko
Itálie
Česká republika
Rakousko
Japonsko
Japonsko
Německo
Německo
Česká republika
Doc. Ing. Zdenko Krajný, Ph.D.
Prof. Sergej Hloch, Ph.D.
Dipl. Ing. Michael Jarchau
izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Prof. Dr. Frank Pude
Prof. Massimiliano Annoni
Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.
Ing. Franz Trieb
Prof. Guoyi Peng, Ph.D.
Prof. Seiji Shimizu
Prof. Dr.-Ing. Michael Kaufeld
Ing. Marco Linde
Ing. Josef Foldyna, CSc.