Preindustriální krajiny severní a střední Moravy

Zrychlení proměn krajiny v posledních dvou stoletích způsobil nástup průmyslu. Předindustriální podobu venkova, měst a přírody, tedy z doby před rokem 1850 známe již pouze z obrazů a rytin.

Část se dochovala v chráněných územích a památkových zónách. Početnější areály menších rozměrů s charakteristickou prostorovou strukturou plužin, cest, zástavby, rybníků a lesních celků podchyceny nebyly. Tým geografů Ústavu geoniky Akademie věd České republiky pod vedením prof. Jaromíra Kolejky zaměřil svůj výzkum na identifikaci právě těchto reliktů původní krajiny na celé Moravě. Přestože se někdy zdá, že původní podoba krajiny již nemůže existovat, byla nalezena řada míst, která si dodnes zachovala svůj charakter. Panelová výstava v druhém patře přerovského zámku představuje výsledky tohoto nevšedního výzkumu.

Informace v muzeu Komenského v Přerově a několik ukázek z výstavy: