// //

Ústav geoniky AV ČR společně s VŠB - Technickou univerzitou Ostrava, národním superpočítačovým centrem IT4Innovations a evropskou výzkumnou infrastrukturou PRACE organizují


Seminář numerické analýzy a zimní škola   -   SNA'17

Modelování a simulace náročných technických problémů

Ostrava,   30. ledna - 3. února 2017

Důležité informace
Kontaktní informace
Program semináře ( PDF, 491 kB ) včetně doprovodných akcí
Speciální číslo časopisu Applications of mathematics ( PDF, 564 kB )
Doplňující informace ( PDF, 2 MB ) s mapkami
Sborník příspěvků ( PDF, 19 MB )
Archiv fotografií ( ZIP, 113 MB ) z fotogalerie

Registrace a název příspěvku 01.12.2016
Rozšířený abstrakt 31.12.2016
Účastnický poplatek převodem 20.01.2017
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Dagmar Sysalová
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba

Email sna@ugn.cas.cz
Telefon 596 979 111 (221)

Fotogalerie
                                                           
Zaměření semináře
Matematické modelování
Numerické metody řešení PDR
Numerická lineární algebra
Efektivní implementace numerických metod
Modelování a simulace náročných technických problémů
Využití paralelních výpočtů

Konference SNA bude mít v roce 2017 neprázdný průnik s kurzem Parallel Linear Algebra (PLA), organizovaným evropskou výzkumnou infrastrukturou PRACE, konkrétně francouzským Maison de la Simulation, jedním ze šestice PRACE Advanced Trainig Centres. Neprázdným průnikem jsou přednášky o přímých i iteračních paralelních řešičích. Účastníci SNA však budou mít možnost účastnit se plného kurzu PLA, tedy i praktických cvičení s vybranými programy. K tomu je pouze nutné se registrovat nejen na SNA, ale i na PLA.


Zimní škola (tutorial)
Domain Decomposition Methods (R. Blaheta, Z. Dostál)
Parallel Linear Algebra (M. Faverge, L. Giraud, Z. Strakoš)
Introduction to interval computation and numerical verification (M. Hladík, PDF)

Programový výbor
Organizační výbor
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. ÚGN AV ČR, Ostrava
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. VŠB-TU Ostrava
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT Praha
Doc. Ing. Dr. Miroslav Rozložník ÚI AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc. MFF UK & ÚI AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Ing. Jiří Starý, Ph.D.
Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D.
Mgr. Dagmar Sysalová
Hana Bílková

Místo konání

Akce se bude konat v budově nové auly VŠB-TU Ostrava. Konference SNA se uskuteční v posluchárně NA4, kurzy PLA potom v posluchárnách NA4 a NA5.


Rámcový program
Pondělí (SNA) Úterý - Středa (SNA) Čtvrtek - Pátek (SNA/PLA)
10:00 - 12:00 Registrace, ubytování
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 18:00 Seminář
19:00 Zahajovací večer
09:00 - 12:30 Přednášky ZŠ
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
Posterová sekce (St)
Společenský večer (St)
09:00 - 12:30 Přednášky ZŠ/PLA
12:30 - 13:30 Oběd
  Diskuze/exkurze SNA (Čt)
Ukončení SNA (Pá)
  Trénink PLA

Přednášky, posterová sekce a sborník

Forma semináře bude kombinací přednášek zimní školy, standardních příspěvků a posterové sekce. Přednášky zimní školy budou mít trvání 60 nebo 90 minut a ostatní konferenční příspěvky 15-20 minut. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor s počítačem, tabule a laserové ukazovátko.

Prezentace formou posterů je vítána. Posterová sekce bude zahájena ústní minutovou prezentací posteru autorem (1 slide, 1 min max). Postery budou vyvěšeny na panelech o šířce 90 cm a výšce 130 cm. Programový výbor zajistí soutěž o nejlepší posterovou prezentaci.

Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu je nutné použít styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.pdf.

Termín pro zaslání abstraktů je stanoven na 31.12.2016.


Organizační pokyny a registrace

Ubytování účastníků (na základě závazné přihlášky na seminář) bude zajištěno na vysokoškolských kolejích VŠB-TU. Poplatek za ubytování uhradí každý účastník přímo na místě. Orientační cena (včetně snídaně) je 750 Kč/noc v jednolůžkovém a 440 Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji.

Registraci je nutné provést prostřednictvím elektronického formuláře (neaktivní), na jehož základě bude vystaven daňový doklad k zaplacení účastnického poplatku a odeslán na elektronickou adresu uvedenou při registraci. Daňový doklad bude vystaven v roce 2017. V případě zájmu o vystavení daňového dokladu do konce roku 2016, kontaktujte ekonomické oddělení Ústavu geoniky AV ČR.

Termín pro přihlášení účastníků je stanoven na 15.12.2016. Seznam registrovaných účastníků ke dni 19.01.2017 (13:18).


Účastnický poplatek

Poplatek ve výši 3500 Kč (včetně 21% DPH), pro studenty 2500 Kč (včetně 21% DPH) zahrnuje účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení, obědy a večeře během konání akce, exkurzi a společenské večery při zahájení a v závěru konference. Poplatek nezahrnuje ubytování.