// //

Multidisciplinární výzkum fluviálních terasových systémů
ve slovensko-maďarském pohraničním regionu

Projekt IVF-11410020, 06/2014 - 11/2014

Cíle projektu

Cílem projektu je propojení znalostí o pozdně-pleistocenních a holocenních terasových systémech v údolích slovenských a maďarských řek v oblasti Visegrádské brány řeky Dunaje. Hlavní výzkumné metody zahrnují geomorfologický přístup studia (vyhodnocení prostorového rozmístění litologických typů hornin včetně vrtných dat, morfostrukturní analýza, zjištění změn fluviální sítě) a paleoenvironmentální reconstrukci (fluviální sedimentologie, indikátory klimatických změn v litostratigrafickém záznamu, chronometrické datování). Více informací: http://fts.mtafki.hu

Partneři
Geographical Institute   (koordinátor)
Research Centre of Astronomy and Earth Sciences
Hungarian Academy of Sciences
Budapest, Hungary
Department of Physical Geography
Institute of Geography
Pedagogical University in Cracow
Krakow, Poland
Institute of Nuclear Research
Hungarian Academy of Sciences
Debrecen, Hungary
Department of Environmental Geography
Institute of Geonics AS CR, v.v.i.
Brno, Czech Republic
Faculty of Natural Science
University of Matej Bel
Banska Bystrica, Slovakia
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Bratislava, Slovakia

Logo Logo