// //

Způsob navrhování technologie hydroabrazivního dělení materiálů

Projekt MPO 4.1 INP02/104, 2010 - 2015

Stručný popis projektu

Způsob navrhování technologie hydroabrazivního dělení materiálů, vyznačující se tím, že se určí nový technologický parametr konstanta hydroabrazivní dělitelnosti materiálů. Konstanta hydroabrazivní dělitelnosti se určí buď ze změřených deformačních parametrů povrchu dělicí stěny, anebo se určí přímo výpočtem na základě znalosti modulu pružnosti v tahu děleného materiálu nebo výpočtem na základě znalosti rychlosti podélné ultrazvukové vlny. Tato konstanta se následně dosadí jako vstupní hodnota do algoritmu technologie hydroabrazivního dělení. Podle hodnoty konstanty hydroabrazivní dělitelnosti materiálů se stanoví třída hydroabrazivní dělitelnosti. Řešení může být využito ve všech podnicích, provozovnách a na výzkumných pracovištích, které se zabývají dělením technických materiálů hydroabrazivní technologií, jakož i dalšími technologiemi dělení (např. laserem, plazmou nebo ultrazvukem). Využitím v praxi se umožní v uvedených technologiích exaktní dimenzování technologických parametrů souprav podle požadavků na kvalitu, výkon a hospodárnost provozu pro jakýkoliv druh obráběného materiálu. Oproti dosavadním postupům, postaveným pouze na subjektivní zkušenosti technologa, umožní navrhovaný způsob navíc identifikaci, matematické modelování obráběcího procesu a matematickou predikci finálních jakostních i výkonových parametrů.

Závazné ukazatele projektu
Název ukazatele Cílová hodnota Skutečná hodnota
Zveřejněné přihlášky vynálezů (počet) 1 3
Práva ochrany průmyslového vlastnictví (počet) 0 1


Manažer projektu Ing. Josef Foldyna, CSc.
Registrační číslo 4.1 INP02/104
Název programu Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II
Dotace pro rok 2010 - 2015