// //

Centrum excelence IT4Innovations

Projekt ERDF CZ.1.05/1.1.00/02.0070, 2010 - 2015

Ústav geoniky je partnerem v projektu IT4Innovations, který společně realizuje konsorcium pěti subjektů: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (příjemce, koordinátor), Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky AV ČR.

Součástí projektu bude mj. pořízení velmi výkonného superpočítače, který bude uveden do provozu v roce 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě.

Centrum excelence IT4Innovations skloubí funkci výzkumného centra pro akademické účely s výzkumem pro potřeby aplikační sféry. Základem centra bude computing (výpočty, simulace), který je směřován do tří vzájemně propojených klíčových oblastí výzkumu:

 • IT4People (Information Technology for People) – výzkum zaměřený na zlepšení kvality života společnosti prostřednictvím moderních informačních technologií.
 • SC4Industry (Supercomputing for Industry) – superpočítačové výpočty pro řešení průmyslových problémů, modelování v oblasti přírodních věd a nanotechnologií.
 • Theory4IT (Theory for Information Technology) - oblast zaměřená především na rozvoj nových netradičních výpočetních metod.

Centrum excelence IT4Innovations zahrnuje osm výzkumných programů:

 1. IT pro řešení krizových situací
 2. Numerické modelování pro řešení inženýrských problémů
 3. Knihovny pro paralelní výpočty
 4. Modelování pro nanotechnologie
 1. IT pro zpracování znalostí
 2. Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač
 3. Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat
 4. Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly

Ústav geoniky (Oddělení IT4Innovations) se podílí na řešení dvou z uvedených programů, a to VP2 Numerické modelování a VP3 Knihovny pro paralelní výpočty. Výzkum navazuje na dlouhodobé zaměření skupiny aplikované matematiky ÚGN i na zkušenosti s paralelními výpočty, které jsou zde realizovány již od poloviny devadesátých let.