// //

Vybrané projekty

Registrační číslo MK DG18P02OVV017, období 2018 - 2022 / cz
Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy.
Registrační číslo ERDF INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, období 2018 - 2020
Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvoj v česko-slovenském pohraničí.
Registrační číslo MSMT VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008478, období 2018 - 2019
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků ÚGN.
Registrační číslo MSMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792, období 2017 - 2020 / cz
Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN.
Registrační číslo MSK 342799, období 2017 - 2017 / cz
Účinky bezvýlomových trhacích prací na napěťové pole.
Registrační číslo MSMT LM2015084, období 2016 - 2019 / cz
Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii - RINGEN.
Registrační číslo MSK 3417, období 2016 - 2017 / cz
Pulsujíci vodní paprsek - nový chirurgický nástroj.
Registrační číslo MSMT LD15105, období 2015 - 2017
Extrémně náročně (ultrascale) výpočty v geovědách.
Registrační číslo MSMT CZ.1.05/2.1.00/19.0379, období 2015 - 2015
Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin.

Strana:  1 2