// //

Podatelna

Doručování dokumentů a přenosných technických nosičů dat (CD, DVD, USB):

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00   Ostrava-Poruba
Česká republika
 
Telefon
E-mail

ISDS
+420 596 979 256
podatelna@ugn.cas.cz

hftndsc
 
Úřední hodiny
(Pondělí - Pátek)
09:00 - 11:30
12:30 - 14:00

Dokumenty v digitální podobě se přijímají v běžných datových formátech: texty ( TXT, RTF, DOC, DOCX, PDF ), tabulky ( XLS, XLSX ), prezentace ( PPT, PPTX ) a obrázky ( JPG, PNG, GIF, BMP ).

Pracoviště nezpracovává dokumenty, které nejsou dostatečně uživatelsky vnímatelné (například neúplné, nečitelné nebo jinak poškozené) a ve spolupráci s odesílatelem se nepodaří vadu dokumentu odstranit, případně nelze odesílatele určit.


Poskytování informací ze zákona

Informace zveřejňované podle §5 odstavce 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 06.09.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

 • Zřizovací listina Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. ( PDF, 828 kB )
 • Organizační struktura Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. ( PDF, 128 kB )
 • Výpis z Rejstříku veřejných výzkumných institucí ( PDF, 73 kB )
 • Místo a kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:
  Bc. Taťána Nevedelová
  Sekretariát
  Místnost 525
   
  Telefon
  E-mail
  +420 596 979 352
  podatelna@ugn.cas.cz
   
  Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
  Studentská 1768
  708 00   Ostrava-Poruba
  Česká republika
 • Formulář pro podání žádosti o informace ( DOC, 25 kB )
 • Místo a kontaktní údaje, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:
  Ing. Josef Foldyna, CSc.
  Ředitel ústavu
  Místnost 526
   
  Telefon
  E-mail
  +420 596 979 353
  podatelna@ugn.cas.cz
   
  Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
  Studentská 1768
  708 00   Ostrava-Poruba
  Česká republika
 • Přehled nejdůležitějších předpisů:
  • Zákony o veřejných výzkumných institucích:
   • Zákon č. 341/2005 Sb. ( PDF, 438 kB ), o veřejných výzkumných institucích
   • Zákon č. 342/2005 Sb. ( PDF, 80 kB ), o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
  • Zákon č. 130/2002 Sb. ( PDF, 229 kB ), o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
  • Metodický pokyn ( PDF, 350 kB ) ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 106/1999 Sb. ( PDF, 71 kB ), o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 283/1992 Sb. ( PDF, 88 kB ), o Akademii věd České republiky
 • Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:
  • Do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace.
  • Do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace.
  • Nedostane-li ÚGN AV ČR (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti.
  • Žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem.
  • Povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti.
  • Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
   • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech,
   • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
   • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.
  • Prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů.
  • Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Výroční zprávy

Sazebník úhrad nákladů ( PDF, 187 kB ) vynaložených v souvislosti s poskytováním informací.