// //

Rada pracoviště pro období 2017 - 2021

Volby členů rady proběhly 05-07.12.2016.

Předseda Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Místopředseda RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Brno
Interní člen Ing. Josef Foldyna, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Ing. Kamil Souček, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
RNDr. Lubomír Staš, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Externí člen Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. Ostravská univerzita
Tajemník Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

Vstup pro oprávněné uživatele        


Rada pracoviště pro období 2012 - 2016

Volby členů rady proběhly 20.12.2011.

Předseda Doc. RNDr. Josef Malík, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Místopředseda Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Brno
Interní člen Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Ing. Josef Foldyna, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Prof. Ing. Petr Martinec, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
RNDr. Lubomír Staš, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Externí člen Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. Ostravská univerzita
Tajemník Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

Rada pracoviště pro období 2007 - 2011

Volby členů rady proběhly 04.01.2007.

Dovolba jednoho člena rady proběhla 21.11.2007.

Předseda Doc. RNDr. Josef Malík, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Místopředseda RNDr. Karel Kirchner, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Brno
Interní člen Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Ing. Josef Foldyna, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Prof. Ing. Petr Martinec, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
RNDr. Lubomír Staš, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Externí člen Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. Ústav informatiky AV ČR, Praha
Tajemník Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

Vědecká rada pro období 2005 - 2006

Volby členů rady proběhly 01.-02.11.2005.

Interní člen Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Ing. Josef Foldyna, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
RNDr. Karel Kirchner, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Brno
Ing. Alena Kožušníková, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Brno
Doc. RNDr. Josef Malík, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Prof. Ing. Petr Martinec, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
RNDr. Oldřich Mikulík, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Brno
RNDr. Lubomír Staš, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Externí člen Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Ostravská univerzita
Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. Geotest, Brno
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. Ústav informatiky AV ČR, Praha