// //

Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce v Ostravě vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/199 Sb. o Akademii věd ČR, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR

Výběrové řízení na pozici odpovídající kvalifikačnímu stupni

doktorand -- postdoktorand -- vědecký pracovník

V oboru:

  • aplikovaná geoinformatika, kartografie a DPZ
  • měření a zpracování dat GPS

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru a znalost alespoň jednoho světového jazyka
  • zkušenosti s publikačními aktivitami a praxe výhodou
  • práce v terénu včetně fárání

Místo výkonu práce:

  • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.

Nabídky s odborným životopisem a kopiemi dokladů o vzdělání zasílejte nejpozději do 31. července 2007 na adresu Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., paní Božena Vavrečková, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.