// //

Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce v Ostravě vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/199 Sb. o Akademii věd ČR, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR

Výběrové řízení na pozici

odpovídající kvalifikačnímu stupni vědecký pracovník

v rozsahu max. 50% kapacity na dobu řešení grantového projektu do roku 2009

V oboru:

  • proudění kapalin

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru
  • minimálně 4 roky vědecký titul Ph.D. nebo ekvivalentní v oboru
  • znalost alespoň jednoho světového jazyka
  • 5 let praxe v práci s programem Fluent
  • zkušenosti s publikačními aktivitami

Místo výkonu práce:

  • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.

Nabídky s odborným životopisem a kopiemi dokladů o vzdělání zasílejte nejpozději do 18. května 2007 na adresu Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., paní Božena Vavrečková, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba.