// //

Ústav geoniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce v Ostravě vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/199 Sb. o Akademii věd ČR, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR

Výběrové řízení na obsazení místa pracovníka

s kvalifikací odpovídající stupni vědecký pracovník

V oboru:

  • regionální geografie se zaměřením na environmentální
    problematiku a aplikovanou geoinformatiku a kartografii

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru
  • vědecká kvalifikace CSc. nebo Ph.D.
  • znalost alespoň jednoho světového jazyka
  • zkušenosti s navrhováním domácích a zahraničních projektů
  • významná publikační aktivita v domácích i zahraničních periodikách

Místo výkonu práce:

  • Oddělení environmentální geografie ÚGN AV ČR, Drobného 28, Brno

Nabídky s odborným životopisem a kopiemi dokladů o vzdělání zasílejte nejpozději do 10. srpna 2007 na adresu Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., paní Božena Vavrečková, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba. Částečný úvazek, nástup dle dohody.