// //

Ústav geoniky AV ČR Ostrava společně s VŠB-TU Ostrava organizují SNA 2019:

Seminář numerické analýzy a zimní škola   -   SNA'19

Modelování a simulace náročných technických problémů

Budova FEI VŠB-TU,   Ostrava,   21. - 25. ledna 2019

Důležité informace
 
Program semináře ( PDF, 822 kB ) včetně doprovodných akcí
Doplňující informace ( PDF, 2 MB ) s mapami lokalit
Speciální číslo časopisu Applications of mathematics ( PDF, 468 kB )
Sborník příspěvků ( PDF, 17 MB )
Archiv fotografií ( ZIP, 19 MB )

Zaměření semináře
Matematické modelování
Numerické metody řešení PDR
Numerická lineární algebra
Efektivní implementace numerických metod
Modelování a simulace náročných technických problémů
Využití paralelních výpočtů

Zimní škola / Winter School
High-performance variants of Krylov subspace methods (E. Carson)
An introduction to extended finite element methods (J. Haslinger)
On the way from matrix to tensor computations (M. Plešinger)
Guaranteed eigenvalue bounds for elliptic partial differential operators (T. Vejchodský)
 
Abstrakty přednášek zimní školy / WS Abstracts (PDF, 532 kB).

Fotogalerie
                                                               
Důležité termíny
Kontaktní informace
01.12.2018 Registrace s názvem příspěvku
20.12.2018 Zaslání rozšířených abstraktů do sborníku
15.01.2019 Zaplacení konferenčního poplatku
30.04.2019 Zaslání příspěvků do speciálního čísla AM

Předchozí konference SNA 2017:   http://www.ugn.cas.cz/link/sna17
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Dagmar Sysalová
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba

Email sna@ugn.cas.cz
Telefon 596 979 111 (221)

Programový výbor
Organizační výbor
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. ÚGN AV ČR, Ostrava
Mgr. Stanislav Sysala, PhD. ÚGN AV ČR, Ostrava
Doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. ČVUT Praha
Doc. Ing. Dr. Miroslav Rozložník ÚI AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. MFF UK, Praha
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Ing. Jiří Starý, Ph.D.
Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D.
Mgr. Dagmar Sysalová
Hana Bílková
Petra Frélichová

Rámcový program
Pondělí Úterý   -   Čtvrtek Pátek
10:00 - 12:00 Registrace, ubytování
12:00 - 13:45 Oběd
13:45 - 18:00 Seminář
19:00 Zahajovací večer
09:00 - 12:30 Zimní škola
12:30 - 13:30 Oběd
14:00 - 18:00 Seminář
Exkurze (St)
Posterová sekce (Čt)
Společenský večer (Čt)
09:00 - 11:30 Zimní škola
11:30 - 13:00 Oběd
13:00 - 14:30 Diskuse, ukončení

Přednášky, posterová sekce

Forma semináře bude kombinací přednášek zimní školy, standardních příspěvků a posterové sekce. Přednášky zimní školy budou mít trvání 90 minut a standardní konferenční příspěvky 15-20 minut. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor s počítačem, tabule a laserové ukazovátko.

Prezentace formou posterů je vítána. Posterová sekce se bude konat ve čtvrtek 24.01.2019 večer. Postery budou vyvěšeny na panelech o šířce 90 cm a výšce 130 cm.


Sborník, speciální číslo časopisu Applications of Mathematics

Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu je nutné použít styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce example.tex, example.pdf. nebo také sborník SNA'17 (PDF, 19.1 MB).

Upozorňujeme autory konferenčních příspěvků, že oproti minulým ročníkům SNA jsou mírně upraveny instrukce pro přípravu příspěvků do sborníku. Obrázky jsou nadále podporovány v běžných grafických formátech (JPG, PNG, BMP, ..) nebo v PDF souborech a jejich zařazování do textu prostředky balíčku GRAPHICX. Obrázky v zastaralých EPS souborech již nebudou akceptovány. Dále by měly být v nezbytných případech využívány především standardní balíčky pro úpravu stylu dokumentu a minimalizován počet vlastních příkazů, maker a prostředí.

Termín pro zaslání abstraktů je stanoven na 20.12.2018.

Účastníci konference mají rovněž možnost publikovat ve speciálním čísle časopisu Applications of Mathematics věnovanému SNA'19. Články zaslané do speciálního čísla AM projdou standardním recenzním řízením a je nutno je podávat prostřednictvím redakčního systému časopisu AM. Editoři speciálního čísla AM: dr. S. Sysala a doc. P. Tichý.

Termín pro zaslání příspěvků do speciálního čísla AM je stanoven na 30.04.2019.


Organizační pokyny a registrace

Místem konání semináře je posluchárna v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě. Ubytování účastníků (na základě závazné přihlášky na seminář) bude zajištěno v Hotelu Garni VŠB-TU. Poplatek za ubytování uhradí každý účastník přímo na místě. Orientační cena (včetně snídaně) je 700 Kč/noc v jednolůžkovém a 440 Kč/noc ve dvoulůžkovém pokoji.

Registraci je nutné provést prostřednictvím elektronického formuláře (neaktivní), na jehož základě bude vystaven daňový doklad k zaplacení účastnického poplatku a odeslán na elektronickou adresu uvedenou při registraci. Seznam registrovaných účastníků ke dni 15.01.2019 (09:49).

Termín pro přihlášení účastníků je stanoven na 01.12.2018.


Účastnický poplatek

Poplatek ve výši 3800 Kč (včetně 21% DPH), pro studenty 2800 Kč (včetně 21% DPH) zahrnuje účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení, obědy a večeře během konání akce, exkurzi a společenské večery při zahájení a v závěru konference. Poplatek nezahrnuje ubytování.SNA, Ostrava, 2015